مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:98/4/19

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:98/4/19

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:ادهم طالب پور؛سردبیر:مهدی بهرامی؛تدوینگر:اصغر شاهکرمی
پیروزی پرگل پارس جنوبی برابر موج سواران نوشهر
فوتبال ساحلی برتر؛

پیروزی پرگل پارس جنوبی برابر موج سواران نوشهر

تیم فوتبال پارس جنوبی با 8 گل بر میهمان خود تیم موج سواران نوشهر غلبه کرد .
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:سه شنبه 98/4/18

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:سه شنبه 98/4/18

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:سید محی الدین حسینی مقدم ؛سردبیر:محسن عمادی؛تدوینگر:یاسین جمالی
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:دوشنبه 98/4/17

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:دوشنبه 98/4/17

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:محمد صادق سلیم پور؛سردبیر:مهدی بهرامی؛تدوینگر:اصغر شاهکرمی
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:یکشنبه98/4/16

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:یکشنبه98/4/16

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:محمد صادق سلیم پور؛سردبیر:محسن عمادی؛تدوینگر:یاسین جمالی
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:شنبه 98/4/15

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:شنبه 98/4/15

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:ساره جعفری؛سردبیر:مهدی بهرامی؛تدوینگر:اصغر شاهکرمی
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:جمعه98/4/14

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:جمعه98/4/14

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:معصومه پیرویسیان؛سردبیر:محسن عمادی؛تدوینگر:اصغر شاهکرمی

امام جمعه بوشهر توقیف نفت کش ایرانی را محکوم کرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت : توفبف نفت کش ایرانی به دست انگلیسی ها غیرقانونی و قابل پیگیری است .
مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:پنج شنبه 98/4/12

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه:پنج شنبه 98/4/12

مجموعه خبر شبانگاهی 20و 45 دقیقه؛گوینده:سید محی الدین حسینی مقدم ؛سردبیر:محسن عمادی؛تدوینگر:اصغر شاهکرمی
لزوم تقویت خط مقاومت توسط رسانه‌ها
امام جمعه بوشهر؛

لزوم تقویت خط مقاومت توسط رسانه‌ها

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: رسانه‌ها با حرکت‌های انقلابی جلو تهاجم دشمن را گرفته و خط مقاومت را تقویت کنند.